Prace ziemne

Zakres wykonywanych usług

Wieloletnie doświadczenie w branży pozwala nam cieszyć się zaufaniem Klientów, którzy właśnie nam zlecają roboty ziemne. Oferujemy wysoki poziom usług, profesjonalną obsługę i terminowość.

Miniaturka koparki
  • Wykopy pod obiekty budowlane, drogi, fundamenty;
  • Profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp;
  • Zasypanie wykopów fundamentowych;
  • Rekultywacja i niwelacja terenu;
  • Przygotowanie terenu pod Inwestycję;
  • Karczowanie terenów inwestycyjnych;
  • Wymiana gruntu;
  • Przygotowanie placów składowych i manewrowych;
  • Przygotowanie dróg tymczasowych;

Realizujemy roboty drogowe zarówno jako Generalny Wykonawca jak i firma podwykonawcza. Wykonujemy warstwy nawierzchni z kruszyw niezwiązanych oraz związanych spoiwami przy użyciu specjalistycznych układarek i walców drogowych z dużą wydajnością i dokładnością.

Układamy pobocza z kruszyw specjalistycznymi układarkami.

Realizujemy umowy na budowy i przebudowy dróg lokalnych, leśnych i prywatnych zgodnie z wymogami prawa, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Zainteresowany współpracą?

ikona telefonu numer (87) 428 03 30 (87) 428 03 30