beton olsztyn beton towarowy bloczki fundamentowe

BETON jest materiałem otrzymywanym poprzez zmieszanie kruszywa, cementu, ewentualnych domieszek oraz wody. Jego określone właściwości osiąga się w wyniku procesu zwanego hydratacją cementu.


Nasze Wytwórnie betonu są skomputeryzowane i obsługiwane przez wykwalifikowaną załogę. Ich profesjonalne wyposażenie umożliwia produkcję betonu także zimą przy temperaturze do – 5C.


Oferowane produkty są wysokiej jakości i posiadają wymagane certyfikaty zgodnie ze standardami i normami, które obowiązują w Europie (normy PN-EN). Jakość betonów jest systematycznie poddawana badaniom laboratoryjnym.


Oferta naszej Firmy to przede wszystkim beton towarowy. Na życzenie klienta przygotowujemy także betony specjalne, wytwarzane wg otrzymanych receptur. Produkujemy mieszankę betonową w różnych konsystencjach, o klasach wytrzymałości od C8/10 do C35/45. Dodajemy do nich określone domieszki i dodatki chemiczne, dzięki którym poprawiane są ich parametry techniczne, m.in. przyspieszające lub opóźniające wiązanie, uplastyczniające lub napowietrzające. Wytwarzamy także betony z włóknami propylenowymi oraz włóknami stalowymi.

Posiadamy nowoczesne betonomieszarki o pojemności 7 m3, 9 m3 i 10 m3 oraz pompogruszki. Dysponujemy też pompami do betonu o zasięgu od 24 m do 30 m. Dzięki temu organizujemy sprawny i terminowy transport oraz przepompowanie betonu na budowie.

Obsługujemy firmy oraz  klientów indywidualnych.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

PODSYPKI -  wykorzystuje się jako materiał wyrównująco – wzmacniający, pod kostkę brukową, krawężniki, a także w architekturze ogrodów.

w naszej ofercie posiadamy podsypki o parametrach: 1:4, 1:5, 1:6, C-2,5

 

PODBUDOWY - stosowana jest jako zasadnicza i pomocnicza (górna i dolna) nawierzchnia drogowa oraz pod kostkę brukową, nawierzchnie dróg betonowych, asfaltowych oraz parkingów

w naszej ofercie posiadamy podbudowy o parametrach: R 2,5 MPa, R 5,0 MPa, R 7,5 MPa

 

ZAPRAWA CEMENTOWO-PIASKOWA -  stosuje się jako budulec np. pustaków ściennych i bloczków betonowych oraz żużlobetonowych | spoiwo m.in. cegieł, przy murowaniu wewnętrznych i zewnętrznych ścian konstrukcyjnych, działowych, a także piwnic | wylewka, wypełnienie, szlichty

w naszej ofercie posiadamy zaprawy cementowo-piaskowe w rodzajach: C-15, C-20, C-25

 

STABILIZACJA -  znajduje ona zastosowanie w budownictwie do wzmacniania gruntów, przy budowie asfaltu, nawierzchni oraz przy układaniu kostki brukowej i granitowej.

w naszej ofercie posiadamy stabilizację w rodzajach: 2,5MPa, 1,5MPa

 

MIESZANKA -  Jest to materiał, będący mieszaniną wszystkich składników, które stosowane są w produkcji betonów. Jest więc używana przy wytwarzaniu mieszanki betonowej oraz prefabrykatów, a także w budownictwie drogowym, hydrotechnicznym i ogólnym.

w naszej ofercie posiadamy mieszankę: 0-16


 

Oferujemy następujące rodzaje betonu:


klasa betonu

zastosowanie
C8/10
(chudy beton)
– do wyrównywania podłóg lub tarasów (wylewka)
– przy indywidualnych pracach przydomowych
C12/15 – do wytworzenia fundamentów pod ogrodzenia, nadproży monolitycznych, płyt
– przy tworzeniu ścian i ław fundamentowych
– do budowy wierzchniej warstwy podłogi na gruncie
C16/20 – jako podłoże wylewane na podsypkę(na niego kładzione są kolejno pozostałe warstwy)
– do budowy wieńców stropowych, nadproży monolitycznych, schodów oraz innych elementów konstrukcyjnych
– do kotwienia balustrad balkonowych, słupków ogrodzeniowych oraz schodowych
C20/25 – do budowy fundamentów
– do wylewania posadzek
– jako wypełnienie stropów
C25/30 – do budowy dróg, mostów, płyt drogowych i chodnikowych
– jako obudowa brzegów rzek oraz falochrony
– do wytworzenia zbiorników i odpływów na różne substancje chemiczne, a także studni
– do wylewania posadzek w obiektach przemysłowych
C30/37 – w budownictwie drogowych m.in. do budowy mostów, płyt drogowych
– przy wytwarzaniu konstrukcji i elementów o podwyższonej wytrzymałości
C35/45 – w budownictwie drogowym
– do budowy mostów
– przy wytwarzaniu kręgów studzienek kanalizacyjnych