beton olsztyn beton towarowy bloczki fundamentowe

Oferowane przez Naszą firmę usługi to przede wszystkim:

 • produkcja i transport betonu towarowego
 • wydobycie, sprzedaż i transport materiałów sypkich z własnych żwirowni
 • usługi transportowe
 • rozładunek oraz przeładunek wagonów (kruszywo, węgiel)
 • roboty ziemne i drogowe sprzętem budowlanym
 • odkrywki – nasypy – wykopy
 • zbieranie humusu
 • wymiana gruntów
 • kruszenie betonu, gruzu, kamienia
 • rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych
 • układanie kostki brukowej
 • recykling oraz sprzedaż materiałów porozbiórkowych (kruszony gruz – betonowy, ceglany)
 • wycinka drzew i usuwanie karp